Someco

Toimitusjohtaja vaihtuu

Someco Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.3.2018 alkaen nimitetty KTM Maarit Niemelä, joka on aiemmin toiminut johtavana sisältöstrategina.

Nimitys tukee Somecon strategiaa ja on luonteva kehitysaskel yrityksen kasvaessa.

“Olen lähes kuuden vuoden ajan vastannut Somecon palvelukokonaisuuden kehittämisestä. Nyt Somecon on aika ottaa seuraava kehitysaskel”, sanoo hallituksen puheenjohtajaksi ja strategin rooliin siirtyvä perustaja Minna Valtari.

Maarit NiemeläTeamSomeco kasvaa tämän vuoden aikana yli 20 asiantuntijaan.

“Kasvussamme tukena ovat hyvin toimivat prosessit, jotka luovat vakaan pohjan tekemiselle. Somecon sydän on kuitenkin mahtava tiimi, jonka valmius omaksua uutta on hämmästyttävä,” Maarit sanoo.

Kehitystyön kumppani

Maarit Niemelä on ollut rakentamassa Somecolle hyvinvoivan strategialiiketoiminnan, josta on muodostunut yksi yrityksen kivijaloista. Vuonna 2017 strategialiiketoiminta lähes kolminkertaistui, ja kasvua haetaan myös tänä vuonna. Kokonaisliikevaihto ylsi lähes 1,5 miljoonaan euroon vuonna 2017.

“Minulla oli jo monta vuotta sitten visio, että yritykset tulevat tarvitsemaan tukea sisältöstrategian rakentamisessa. Tälle visiolle lähdimme rakentamaan palvelua, joka ammentaa Somecon juurista – vahvasta kanavaosaamisesta – ja strategiemme markkinointiviestinnän kokonaiskuvan ymmärryksestä,” Maarit taustoittaa. “Kaikella sisällöllä on oltava strategiasta johdetut tavoitteet, ja jokaisen sisällöntuottajan tulisi ymmärtää päivittäistekemisensä rooli osana suurempaa kuvaa.”

Maaritin mukaan iso ja toisaalta erittäin tarpeellinen murros on markkinoinnin, viestinnän ja myynnin lähentyminen tai jopa integroituminen yrityksissä.

Tämän muutoksen äärellä autamme asiakkaitamme hiomaan tärkeimpiä ydinsisältöjään ja toisaalta rakentamaan tarvittavia toimintamalleja. Kun yhä useammin markkinointi- ja viestintäfunktion ohella koko organisaatio viestii, miten tämä pienten mikrosisältöjen viidakko saadaan palvelemaan strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Yritysten osaamistaso sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median saralla on yhä vaihteleva.

“Meidän pitää pystyä jatkossakin tukemaan heitä, jotka jo tekevät hommaa ammattimaisesti ja toisaalta niitä, jotka ovat vielä alkutaipaleella. Monella toimialalla alkaa olla käsillä viimeiset hetket hypätä kelkkaan”, toteaa Minna.

Somecon toiminnan ohjenuorasta Maarit tulee pitämään kiinni jatkossakin:

Kaikkea toimintaamme ohjaa halu tukea asiakkaan oman osaamisen kehittymistä. Tuemme asiakkaitamme strategisen suunnan löytämisessä, käytännön toimenpiteissä sekä viestinnän tekijöiden että koko muun organisaation kehittämisessä.

Ennen siirtymistä Somecoon Maarit työskenteli sisältömarkkinoinnin tehtävissä Otavamedia Asiakasviestinnässä (nyk. Otavamedia OMA) vastaten asiakkuuksien rakentamisesta ja sisältöjen kehityksestä.