Someco

Vuosisuunnittelun pohjatyöt: mittaaminen ja analysointi

Vuosisuunnittelun pohjatyöt: mittaaminen ja analysointi

Ensi vuoden suunnittelu ja tavoiteasetanta on useimmilla meistä parhaillaan käynnissä. Nyt on siis oiva hetki varata aikaa myös onnistuneen vuosisuunnittelun pohjatyöhön, eli kuluneen vuoden onnistumisten mittaamiseen ja analysointiin. On tärkeää pysähtyä säännöllisesti katsomaan omaa ja koko tiimin työtä hieman ulkopuolelta ja unohtaa hetkeksi mutu-fiilikset. Jos tätä pysähtymistä ei ehdi arjessa tapahtua, se kannattaa tehdä tässä vaiheessa vuotta. Vain dataa katsomalla ja onnistumisia analysoimalla voidaan vahvistaa, että tekemisen taso ja tahti ovat tarkoituksenmukaisia. Tämänsuuntainen analyysi antaa erinomaisen pohjan vaikuttavalle sisältötyölle myös ensi vuonna.

Vain kokeilemalla ja analysoimalla tuloksia voit oppia omasta kohderyhmästäsi ja heille toimivasta sisällöstä.

Mittaamiseen ei valitettavasti ole ainoastaan yhtä oikeaa tapaa tai työkalua. Tärkeintä on, että irti saadaan tietoa niiden asioiden kehittymisestä, jotka ovat oman organisaation sisältötyölle relevantteja. Käyttökelpoinen analyysi sisältää useimmiten numeerista tietoa yhdistettynä laadulliseen arvioon. Taustalla on hyvä olla myös ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi sosiaalisen median kanavien algoritmit ovat edellisen vuoden aikana käyttäytyneet. Vaikka sisältöjen jakelua olisi tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, mutta ei ole huomioitu kanavien muuttuneita vaatimuksia, ovat panostukset saattaneet valua hukkaan.

Kvantitatiiviseen mittaamiseen on monen monta vaihtoehtoa. Sitä voi tietenkin tehdä käsin keräämällä dataa eri kanavista esimerkiksi Excel-pohjaan, jonka avulla tehdään visuaalinen esitys kehityskulusta. Mittaamisessa voi hyödyntää jo käytössä olevaa hallinnointityökalua kuten Sprout Socialia tai vaikkapa käyttöönne räätälöityä dashboardia, jolla seurataan jatkuvasti niin verkkosivuilla kuin kanavissa tapahtuvaa kehitystä.

Laadullinen analyysi voi pitää sisällään esimerkiksi suosituimpien sisältöjen kategorisointia tai detalji-tason tarkastelua. Millaisilla sisältökonsepteilla olemme onnistuneet sitouttamaan tai vaikka ohjaamaan liikennettä? Mitkä strategiset pääviestit ovat toimineet missäkin kanavissa, entä ovatko ne ylipäänsä tavoittaneet yleisönsä? Mittaaminen ja analysointi paljastavat, miten meidän kannattaa toimia jatkossa.

Analyysiä saattaa kapeuttaa oman organisaation kupla. Kaivatessasi apua merkityksellisen datan kokoamisessa ja halutessasi ulkopuolisen analyysin onnistumisesta, voit tilata vuosianalyysin meiltä.

Seuraavassa kysymyksiä, jotka kannattaa nostaa pöydälle kulunutta vuotta analysoitaessa:

  • Olemmeko tehneet vuoden aikana järkeviä toimenpiteitä? Ohjaavatko ne meitä kohti organisaatiomme toiminnan tavoitteita ja missiota?
  • Onko pitkien sisältöjen ja toisaalta kanavissa tehtyjen julkaisujen frekvenssi tavoitteenmukainen?
  • Olemmeko tavoittaneet panostuksiin verrattuna tyydyttävän kokoisen yleisön kuukausi- ja vuositasolla niin verkkosivuilla kuin sosiaalisen median kanavissa?
  • Onko Googlen ja sosiaalisen median kanavien mainosbudjetin koko järkevä suhteessa tavoitteisiin, joita haluamme saavuttaa?
  • Mihin osa-alueisiin kilpailijamme tai muut alan verrokit ovat panostaneet kuluneen vuoden aikana? Erotummeko heistä?

 

Benchmarkkauksella tukea mielipidejohtajuuden rakentamiseen

Jos organisaatiosi pyrkimyksenä on olla toimialasi edelläkävijä digitaalisessa markkinoinnissa ja viestinnässä, on olennaista katsoa tarpeeksi usein myös kilpailijoiden kehitystä. Vain siten voit ymmärtää, miten sisältösi pärjäävät verrattuna kilpailutilanteeseen. Muiden toimijoiden verkkosivujen suoriutumisesta ei ole julkisesti tarjolla dataa, mutta sosiaalisen median kanavissa julkaistun sisällön osalta pystyt tulkitsemaan myös muiden menestystä. Voit tutkia, kuinka usein muut julkaisevat ja kuinka paljon he saavat reaktioita sisällöilleen.Voit selvittää myös muun muassa millaiset sisältötyypit muilla toimivat julkisilla reaktioilla mitattaessa. Jos tiettyihin kilpailijasi sisältöihin sitoudutaan huomattavasti paremmin, kannattaa pureutua syvemmälle ja analysoida syitä tähän. Näin pääset oppimaan yhä lisää potentiaalisesta yleisöstäsi. Voit myös benchmarkata, millaista mainontaa kilpailijasi toteuttavat parhaillaan.

Sisältömarkkinointi ei ole yksittäinen kampanja, vaan raakaa työtä, jossa menestymiseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja kehitystyötä, jota tehdään mittaamalla tuloksia. Vain uskaltamalla kokeilla ja toisaalta korjaamalla kurssia strategisesti sopivissa kohdissa pääset eteenpäin ja rakennat niin mielipidejohtajuutta kuin kilpailuetua alallasi. Se, millainen on sisältötyönne kehityksen pulssi, määrittää sen miten usein työn äärellä on paras ottaa tuumaustauko. Suosittelen, että ihan vähintään kerran vuodessa – olisiko se aika teillä vaikka juuri nyt?

Jatkamme strategisen vuosisuunnittelun parissa tulevissa blogiartikkeleissamme, joten pysy kuulolla!