Someco

Inbound-markkinoijan ykkösase: sosiaalinen media

Inbound-markkinoijan ykkösase: sosiaalinen media

Moni pitää Googlea inbound-markkinoijan tärkeimpänä kanavana, mutta väitän, että varsinkin niin sanotun funnelin alkupäässä tarvetta ja kiinnostusta luotaessa sosiaalisen median kanavat ovat Googleakin tärkeämpiä kohderyhmän tavoittamisessa ja mielenkiinnon herättämisessä. Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä voidaan herättää uusia ajatuksia ja jakaa ymmärrystä vaikka toimialan murroksesta, jotta uusia asiakkaita löytyisi ja jotta tuote tai palvelu ylipäätään herättäisi mahdollisen ostajan mielenkiinnon. 

Inbound-markkinoinnissa sisällön tulee tavoittaa yleisönsä

Inbound-markkinoinnin perusperiaatteisiin kuuluu omien kohderyhmien mielenkiinnon herättäminen ja ajatusjohtajuuden rakentaminen. Jotta yritys tai brändi voi herättää mielenkiintoa, sen täytyy pystyä tuottamaan niin kiinnostavaa, juuri oikealle yleisölle suunnattua sisältöä, että yleisö todella haluaa seurata viestejä, klikata linkkejä ja kuluttaa niiden takaa löytyviä sisältöjä. Pelkkä sisällöntuotanto ei siis riitä, vaan sisällöillä tulee myös tavoittaa oma yleisönsä. Vaikka sisältö olisi kuinka hyvää, se ei herätä ajatuksia ja aikaansaa muutosta, ellei kukaan löydä sitä kuluttamaan.

Kristiina kirjoitti heinäkuussa sisältöjen polusta, eli niistä sisältömarkkinoinnin keinoista, joilla tuntemattomista pyritään luomaan asiakkaita ja mahdollisesti myös yrityksen tai brändin suosittelijoita tai lähettiläitä verkossa. Tämän polun varrella sosiaalisen median sisällöillä on tärkeä rooli niin potentiaalisten kuin nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa. Sosiaalisen median markkinoinnilla ja mainonnalla voidaan ensinnäkin tavoittaa kokonaan uusia asiakkaita ja toisaalta heistä voidaan koukuttaa vakiokävijöitä verkkosivuillesi. Tällöin verkkosivujesi tehtäväksi jää liidien kerääminen ja myyntiä tekevien henkilöiden vastuulle taas oikeiden liidien kontaktointi.

Esimerkiksi meillä Somecolla 94 % kaikesta vuoden 2016 myynnistämme tuli inbound-reittejä. Emme halua tehdä kylmäsoittelua, joten pyrimme ensin herättämään kiinnostuksen osaamiseemme verkossa ja olemme yhteyksissä potentiaalisiin asiakkaisiin vasta, kun he ovat indikoineet kiinnostustaan ensin meille.

Toki minkä tahansa sisällön julkaiseminen sosiaalisen median kanavissa ei vielä auta luomaan seuraajista asiakkaita. Kannattaa luoda sisältöstrategia ja suunnitella käyttöön sellaiset sisältökonseptit, joilla pystytään tavoittamaan tarkoituksenmukaisia yleisöjä. Laadukasta verkkosivusisältöä, jota yleisösi haluaa kuluttaa, voivat olla esimerkiksi blogiartikkelit tai erilaiset oppaat, joilla luot ymmärrystä ja autat yleisöjäsi. Esimerkiksi me Somecolla pyrimme kirjoittamaan niin hyviä blogiartikkeleita, että te lukijat haluatte jatkossakin lukea uudet artikkelimme ja piipahtaa samalla verkkosivuillamme. Sisällön on siis tarjottava arvoa vastaanottajalleen, jotta se voi saada aikaiseksi toivottuja toimenpiteitä, kuten uuden asiakassuhteen syntymistä tai nykyisen asiakkuuden kasvamista.

Pelkkä laadukkaan sisällön tuottaminen verkkosivuille ei riitä. Tarvitset keinot ja kanavat, joilla sisältö tavoittaa yleisönsä ja koukuttaa heidät seuraamaan sisältöjä jatkossakin.

Jotta sisältösi on lisäarvoa tuovaa, sen täytyy olla oikealle kohderyhmälle kohdennettua. Tässä kannattaa hyödyntää niin sosiaalisen median kanavien kuin verkkosivujen analytiikkaa. Näin saat tietää, millaiset henkilöt todellisuudessa reagoivat viesteihisi, mitkä viestisi resonoivat yleisössäsi parhaiten ja millaisten sisältöjen kautta saat parhaita tuloksia. Siten pystyt analysoimaan, millaista sisältöä sinun kannattaisi tuottaa ja kenelle viestiäsi kannattaa kohdentaa.

Pysy mielessä ja erotu

Sosiaalisella medialla on tärkeä rooli, kun me viestijät ja markkinoijat yritämme saada oman viestimme pysymään kohderyhmiemme mielessä. Kun yritys tai organisaatio haluaa olla relevantti ja uskottava, meidän täytyy pystyä tavoittamaan yleisömme, mutta myös viestimme muotoilun täytyy reagoida ajassa tapahtuviin toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin.

Väitän siis yhä, että sosiaalinen media on Googlea tärkeämpi kanava, kun pyritään luomaan kysyntää ja kiinnostusta palvelulle tai tuotteelle. Google-näkyvyyden rooli taas on tärkeä siinä vaiheessa, kun kiinnostusta ja kysyntää tuotteelle on jo olemassa, ja eri toimijat pyrkivät löytymään kilpailijaansa helpommin ja erottumaan edukseen potentiaalisen asiakkaan hakiessa tietoa. Toki tällöinkin erottuva brändi ja jo aiemmin herätetty kiinnostus luo todennäköisesti vahvemman kilpailuedun kuin esimerkiksi hinnalla kilpailu.