Someco

Facebookin uutisvirran algoritmin uudistukset: autenttisuus ja ajantasaisuus

Facebookin uutisvirran algoritmin uudistukset: autenttisuus ja ajantasaisuus

Facebook on säännöllisesti kehittänyt uutisvirran algoritminsa toimintaa vuosi vuodelta, jotta Facebookin uutisvirtojen sisällöt voisivat yhä paremmin vastata kanavan käyttäjien toiveisiin. Facebook on tammikuun 2017 lopussa tiedottanut parista eri uudistuksesta: sisältöjen autenttisuutta ja ajantasaisuutta seurataan uusin signaalein ja videosisältöjen näkyvyys tulee määrittymään videoiden suhteellisen katselupituuden mukaan.

Sisältöjen autenttisuus ja ajantasaisuus

Facebook haluaa tällä uutisvirran uudistuksella nostaa autenttisen viestinnän arvoa. Käyttäjät ovat osoittaneet, että harhaanjohtavat, sensaatiohakuiset ja roskapostimaiset viestit eivät kiinnosta, vaan autenttisuutta ja oikeaa läsnäoloa Facebookissa kaivataan yrityksiltä. Eri toimijoiden tekemien julkaisujen näkyvyys uutisvirrassa määräytyy monien määreiden mukaisesti, kuten kuinka läheinen kyseinen henkilö tai sivu Facebookin datan pohjalta sinulle on mutta toisaalta myös julkaisun muilta saamien reagointien, kommenttien ja jakojen määrä vaikuttaa sen saamaan näkyvyyteen.

Tiistaina 31.1. julkaistulla uudistuksella Facebook haluaa tuoda lisää mitattavia määreitä, jotka auttavat algoritmia huomaamaan, onko kyseinen julkaisu autenttinen. Onnistuakseen tässä Facebook on kategorisoinut sivuja pistämällä muistiin, ovatko sivut yrittäneet huijata reagointeja roskapostittamalla tai pyytämällä asiattomasti tai sääntöjen vastaisesti tykkäyksiä, kommentteja tai jakoja. Algoritmi vertaa muilla sivuilla tehtyjä julkaisuja näihin jo epäautenttisiksi kategorisoituihin sisältöihin, ja koittaa näin mallintaa keinoja, millä havaitaan epäautenttiset sisällöt. Esimerkkinä epäautenttisesta sisällöstä Facebook käyttää julkaisuja, joita sivun seuraajat piilottavat ahkerasti uutisvirroissa niitä nähdessään. Samalla Facebook myös opettaa algoritmiaan suosimaan autenttisiksi tulkittuja julkaisuja ja antamaan niille lisänäkyvyyttä.

Yksittäisen julkaisun relevanttiutta määriteltäessä Facebook seuraa jatkuvasti käyttäjien ajantasaista reagointia julkaisuun, ja algoritmi mm. nostaa esille eniten niitä julkaisuja, joihin omat kaverit ovat juuri reagoineet. Algoritmi siis reagoi yhä aktiivisemmin niihin sisältöihin, jotka vaikuttavat omassa verkostossasi olevan pinnalla juuri nyt, ja pyrkii esittämään yhä relevantimpia sisältöjä jatkossakin.

Videoiden katselun suhteellinen kesto huomioidaan paremmin

Facebook on algoritmin osalta panostanut myös videoiden relevanttiuden tunnistamiseen ja tiedottikin vastikään tähän tehtävistä uudistuksista. Jatkossa huomioidaan etenkin se, miten reagoit videoihin, mutta myös videon muoto vaikuttaa sen näkyvyyteen – suora lähetys saa lähetyshetkellään laajemman näkyvyyden kuin normaali videojulkaisu. Algoritmi mittaa jatkuvasti, kuinka pitkään videoita katsotaan, laitetaanko niissä äänet päälle ja avataanko niitä koko näytön tilaan. Uutena asiana Facebook kertoi jatkossa seuraavansa erityisen tarkasti videoiden prosentuaalista katseluaikaa – eli videon relevanttius suhteutetaan sen katselun pituuteen ja videon itsensä pituuteen, jotta Facebook ymmärtää, millaisia videoita jatkossa uutisvirroissa halutaan nähdä.

Yhteenveto

Näillä uutisvirran algoritmin uudistuksilla Facebook jatkaa vanhaa tuttua linjaansa: se haluaa yhä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin mitata, mitkä sisällöt palvelun käyttäjiä kiinnostavat, jotta se voi näyttää jatkossakin vastaavanlaisia sisältöjä. Tällä kehityksellä on niin hyvät kuin huonotkin puolet. On selvää, että haluamme kuluttaa autenttista ja relevanttia sisältöä, ja suora lähetys on kiinnostavampi kuin staattinen video, mutta on hieman epäilyttävää, ettei algoritmi edes yritä avartaa kanavan käyttäjien maailmankuvaa, vaan syöttää omia ajatuksia jo tukevia sisältöjä. Tässä on menetetty sosiaalisen median alkuaikojen hienous, jolloin näiden kanavien avulla saattoi löytää uusia, mielenkiintoisia asioita.

Tällä kehityksellä Facebook samalla myös tukee tiedonkulun ja informaation kuplautumista, kun tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa taas voisi oikeasti olla tarvetta myös sille, että käyttäjät näisivät myös muiden kuin jo valmiiksi samaa mieltä olevien sisältöjä. Siksi käyttäjinä meidän täytyy itse olla tarkkoja, mikäli haluamme, etteivät käyttämiemme kanavien uutisvirrat täyty liian yksipuolisesta sisällöstä – käyttäjinä me itse kuitenkin päätämme, kenen kavereita olemme, kenen julkaisuja seuraamme ja kenen sisältöjä piilotamme.