Someco

Facebook-tykkääjien tavoittaminen ja EdgeRank-laskentakaava

Facebook-tykkääjien tavoittaminen ja EdgeRank-laskentakaava

Facebook EdgeRankEdgeRankin toiminnan ymmärtäminen on ykkösasia onnistuneen Facebook-markkinointiviestinnän tekemisessä. Kuten jo edellisessä EdgeRankia käsitelleessä blogijutussa kävin läpi, kyseinen laskentakaava on muuttanut paljon Facebookin käyttöä. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että kaikki yrityksen tai organisaation sivulle tehdyt julkaisut eivät näy kaikille sivun tykkääjille. Monelle tämä voi tulla yllätyksenä. Ne, jotka seuraavat ylläpitämiensä sivujen yksittäisten päivitysten kattavuuslukuja, ymmärtävät asian laidan olleen tällainen jo pidempään.

Yksittäisen julkaisun näkyminen sivun tykkääjille määräytyy pitkälti EdgeRank-algoritmiin perustuen. Me, jotka käytämme Facebookia päivittäisenä työkaluna, olemme jo tottuneet siihen, että seuraamme esimerkiksi ajankohtaa, jolloin sivun tykkääjät ovat aktiivisimmillaan. Meillä Somecossa myös mietitään tarkkaan, millaisella formaatilla julkaisuja tehdään, koska EdgeRank arvottaa eri lähtökohdilla tehtyjä julkaisuja eri tavoin. Yksi selkeä johtolanka Facebook-sivun ylläpitämisessä onnistumiseen vaikuttaa olevan visuaalisuuteen panostaminen. Kuten perinteinen sananlasku kuuluu: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvien käyttäminen on yksi erittäin tehokas keino välittää sivun fiilistä, ilmettä ja arvoja sen tykkääjille ja saada heidät reagoimaan.

EdgeRank-algoritmi

EdgeRank-laskentakaavan avulla Facebook haluaa tarjota yksittäisille käyttäjille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä, jotta Facebookin käyttö olisi heille mieluinen kokemus eli jotta he sisäänkirjautuessaan saisivat lukea päivän ykkösaiheista. Itse laskentakaava on muiden netissä toimivien palvelujen algoritmien tapaan äärimmäisen salainen – muutenhan Facebookin käytön optimointi olisi meille kaikille aivan liian helppoa!

Tavallaan Facebook siis toimii sisällön kuraattorina, kun se laskentakaavan avulla arvuuttelee, millaista sisältöä käyttäjille kannattaa näyttää. Tässä arvuuttelussa Facebook painottaa eri aspekteja: julkaisun ajankohtaa, sen toteutustapaa sekä sen aihepiirin sopivuutta. Myös kyseisen julkaisun jo keräämä yleinen kiinnostus eli julkaisusta tykänneiden ja sitä kommentoineiden määrä vaikuttaa EdgeRankiin.

Miten onnistua Facebookissa?

Yksi parhaista tavoista osallistaa ihmisiä Facebookissa on julkaista sisältöä, joka mahdollistaa ihmisiä ilmaisemaan itseään Facebookissa. Facebookissa toimiessamme me kaikki luomme – joko tietoisesti tai tiedostamatta – kuvaa itsestämme, eli kerromme ystävillemme ja tutuillemme, keitä olemme ja mitä teemme. Jos Facebook-sisältösi toimii oivana apuvälineenä tässä toiminnassa, julkaisuihisi varmasti reagoidaan aktiivisesti! Brändin keskustelutavalla, keskusteluaiheilla ja arvoilla on tässä valtava merkitys.

Loistavia tapoja osallistaa tykkääjiä ovat uudet ideat tuotteiden käyttämiseen sekä tarinoiden kerronta. Visuaalinen viestintä ja sisällön suunnittelu ovat näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä olennaisimpia asioita. Brändin tarinankerronta mahdollistaa yhteisön luomisen. Kun tykkääjät tuntevat kuuluvansa yhteisöön, he myös haluavat kommentoida kyseisen yhteisön sisältöjä!

Facebook-mainonta ja viestien kohdentaminen

Tavoitteellisessa Facebookin käytössä ollaan selkeästi menossa uuteen suuntaan. Kuten aiemmassa EdgeRankia käsittelevässä blogiartikkelissani kirjoitin, pörssiyhtiö Facebook korostaa maksullista mainontaa ja tuputtaa sitä entistä ahkerammin sivujen ylläpitäjille. Myös kattavuustilastoja on tuotu selkeästi esille – ja niiden vierestä löytyy heti painike: Maksa tästä ja saat julkaisullesi lisää näkijöitä. Facebook tekee selkeästi sivun tykkääjien tavoittamisesta koko ajan entistä vaikeampaa, koska yksinkertainen tehokkaamman tavoittamisen ratkaisu ovat juuri maksulliset mainokset ja niistä Facebook itse hyötyy taloudellisesti. Meillä Somecossakin hyödynnetään maksullisia mainoksia sivujen ylläpidossa aktiivisesti. Facebookiin satsattava markkinointibudjetti tuntuu koko ajan siis vain nousevan, kuten vakiintuvissa markkinointikanavissa aina tuppaa käymään.

Facebookin maksullisia mainoksia voi kohdentaa hyvin moninaisilla keinoilla. Mainoksien kohderyhmää voi rajata iän, paikkakunnan, ammatin, koulutuksen tai kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Näin ollen mainoksilla voidaan tavoittaa juuri oikea, toivottu kohderyhmä. Samahan ei vielä ole mahdollista, kun on kyse Facebook-sivun yksittäisestä julkaisusta. Viime aikoina on kuitenkin tihkunut entistä enemmän tietoja siitä, että jatkossa sivun tekemiä yksittäisiä julkaisuja voitaisiin kohdentaa tietylle osalle tykkääjistä. Tällöin sivun viestejä voitaisiin kohdentaa entistä paremmin. Odottelemme kyseisen uudistuksen saapumista innolla! Työtä sen hyödyntäminen varmasti teettää, kuten myös hyödyntämisen opettelu.

Julkaisujen kohdentamisen mahdollisuudet hyvin todennäköisesti kehittyvät syksyn edetessä. Kun Facebook siis taas uudistuu, muista, että me autamme sinua tarvittaessa hyödyntämään uusia ominaisuuksia. Kaikkien ei kannata eikä tarvitse opetella asioita itse kantapään kautta.