Markkinoinnin ja viestinnän muutoksen vauhti kiihtyy. Osaaminen pirstaloituu ja kokonaisuuksien hallitsemisesta tulee yhä vaikeampaa. Jotta yritykset voivat menestyä, luoda brändiä ja kysyntää tuotteilleen, tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Samanaikaisesti kaikissa johto- ja asiantuntijatehtävissä työnkuva viestinnällistyy, eli meiltä kaikilta odotetaan yhä enemmän panostuksia yrityksen viestin sanansaattajina. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen on jatkuvaa uuden kurssin hakemista osaamiselle. M&M:n […]