Someco

3#Insight
6#SomenHermolla
050 3441312

Listattiinpa sitten Suomen Twitter-vaikuttajia, yritysmaailman inspiroivimpia blogeja tai kiinnostavimpia snäppääjiä, on Somecon Senior Consultant Marko Suomen nimi poikkeuksetta listalla. Sosiaalisen median moniosaajalla on vahva asiantuntemus erityisesti kannustettaessa ja tuettaessa yritysten asiantuntijoita sosiaalisen median käytössä.

”Kun asiantuntijat saadaan aktivoitumaan itselleen luontevalla tavalla sosiaalisessa mediassa, toimivat he tällöin myös yrityksen työntekijälähettiläinä ja kehittävät yrityksen työnantajakuvaa.”

Asiantuntijat yrityksen viestinviejinä

Marko on vahvasti sitä mieltä, että sosiaalisen median viestinnän ei tulisi olla yrityksissä pelkästään markkinoinnin tai viestinnän tiimin vastuulla, vaan myös yrityksen muita asiantuntijoita tulisi kannustaa läsnäoloon sosiaalisessa mediassa.

”Asiantuntijoilla on monesti paljon mielenkiintoista kerrottavaa ja sosiaalisen median käyttöä tukemalla näitä asioita on mahdollista tuoda esille”, Marko muistuttaa.

Yritykset ovatkin alkaneet koko ajan enemmän kannustamaan asiantuntijoitaan olemaan läsnä sosiaalisessa mediassa ja näin tukemaan yrityksen tavoitteita. Marko kuitenkin korostaa, että ollakseen pitkällä aikavälillä kannattavaa myös asiantuntijan tulee saada työhön liittyvästä viestinnästä itselleen jotain. Marko kannustaakin kaikkia, olipa sitten kyse yrityksestä tai yksityishenkilöstä, selvittämään omat tavoitteensa sosiaalisen median käytön taustalla.

”Asiantuntijat voivat sosiaalista mediaa hyödyntämällä pyrkiä esimerkiksi edistämään omaa missiotaan tai omia arvojaan. Kun tavoitteet ovat selvillä, on myös sosiaalisen median käyttö luontevampaa”, Marko selittää. Marko haluaakin työssään kannustaa ja tukea asiantuntijoita löytämään itselleen luontevan tyylin viestiä.

Sisäistä somea ja kahvakuulaa

Jo ennen Somecoa sosiaalinen media liittyi läheisesti Markon työhön. Teknisen taustansa ansiosta Marko on ollut aiemmassa työssään muun muassa kehittämässä yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja intranet- ja yhteistyöalustoja. Hän myös koulutti yrityksen asiantuntijoita kyseisten alustojen käytössä usean vuoden ajan. ”Sisäistä sosiaalista mediaa ei kannata käyttää vain käyttämisen takia, vaan käytön pitää tukea aidosti sekä asiantuntijoiden työtä että yrityksen toimintaa”, Marko muistuttaa.

Sosiaalinen media on tullut tutuksi myös kahvakuulaharrastuksen parista. Marko esimerkiksi ylläpiti lajin Facebook-sivua ja bloggasi aiheesta. Livestriimausta Marko on ehtinyt tekemään siitä asti, kun ensimmäinen striimaukseen tarkoitettu kanava Bambuser tuli käyttöön. Marko onkin itse kokeillen päässyt näkemään, että sosiaalisesta mediasta on aidosti hyötyä niin yksilöille kuin yrityksillekin, kun siihen panostaa.

Aitous puree sosiaalisessa mediassa

Somecolla Marko on työskennellyt syksystä 2015. Pidetty kouluttaja vetää koulutuksia esimerkiksi työntekijälähettilyydestä, yrityksen sisäisestä sosiaalisesta mediasta, bloggaamisesta, Twitteristä, LinkedInistä, Snapchatista sekä livestriimauksesta. Hän sparraa asiantuntijoita sosiaalisen median käytössä sekä yrityksiä asiantuntijoiden sosiaalisen median käyttöön kannustamisessa ja käytön tukemisessa.

Parasta sosiaalisen median parissa työskentelyssä on Markon mielestä alan nopea kehitys: ”Kun ala kehittyy niin nopeasti, saa olla koko ajan tekemisissä uusien asioiden parissa ja kokeilla uutta.”

Jatkuva muutos luo työhön kuitenkin myös oman haasteensa, sillä yrityksissä ei usein voida omaksua muutoksia niin nopeasti kuin alan kehitys ehkä vaatisi. Kouluttaessa ja konsultoidessa onkin Markon mielestä hyvin tärkeää, että osaa mukauttaa oman toimintansa yrityksen tilanteeseen. ”Olen itsekin työskennellyt suuressa globaalissa yrityksessä ja näin tiedän, että isommissa organisaatioissa toiminta ei välttämättä ole aina niin suoraviivaista eivätkä muutokset välttämättä tapahdu kovin nopeasti”, Marko lisää.

Hyvän työpaikan edellytys on Markon mielestä luottamus ja hän arvostaa kovasti sitä, että jokainen somecolainen saa aidosti olla oma itsensä myös sosiaalisessa mediassa. Marko peräänkuuluttaa sosiaalisen median tekemisessä aitoutta ja läpinäkyvyyttä, ja sitä hän haluaa myös itse edustaa. Markon Twitter tai SnapChat -seuraajille on tuskin jäänyt epäselväksi, että mies on suuri suklaan ja kirjojen ystävä. Tämän lisäksi Marko tykkää vapaa-aikaan myös urheilla. Niin, ja kirjoittaa toki myös sitä yhtä Suomen yritysmaailman suosituimmista blogeista.

Sosiaalinen media on osa yleissivistystä

Internet ja sosiaalinen media ovat tänä päivänä keskeinen osa ihmisten arkea, haluttiin tai ei. Marko toivoo, että ihmiset tekisivät sosiaaliseen mediaan liittyvät päätöksensä ennakkoluulojen sijaan tietoon perustuen. Hän haluaa omalla työllään tehdä sosiaalisen median mahdollisimman helposti lähestyttäväksi ja pyrkii madaltamaan sosiaalisen median käytön kynnystä. ”Toivottavasti suomalainen viestintäkulttuuri muuttuisi kaikin puolin avoimemmaksi ja rennommaksi”, Marko kiteyttää.