Someco

040 827 2792

Somecon sisältöstrategi Eleonore Lundell on opiskellut Åbo Akademissa kansainvälistä markkinointia, käynyt vuoden mittaisen graafikon koulutuksen ja toiminut mainostoimistossa graafikkona. Somecolla hän on työskennellyt maaliskuusta 2014 asti. Eleonoren sydäntä lähellä ovat visuaalisuus sisällöntuotannossa ja yrityksen omien toiveiden huomioiminen mainonnassa. Hän pyrkii olemaan innostava ja jättämään tilaa luovuudelle. Brittiaksenttia ja englantilaisia radio-ohjelmia rakastavaa Eleonorea, eli tuttavallisemmin Ellua, voisikin kuvata termillä “people person”.

Brändiä rakennetaan pala palalta

Eleonore tietää, miten kuluttajalle viestitään ja miten luodaan toimiva brändikokemus. Hän vetää koulutuksia sosiaalisen median kuvatuotannosta ja visuaalisuudesta, mihin häntä on valmentanut kouluttautuminen web-suunnitteluun, graafiseen suunnitteluun sekä valokuvaukseen.

”Viestintäkulttuuri on kehittymässä siihen suuntaan, että kuluttajan elämys on tärkeää. Kuluttajat odottavat brändeiltä avoimuutta ja he ovat entistä laatutietoisempia. Sosiaalisen median julkaisujen laatuun on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota erottuakseen joukosta.”

Eleonore korostaa, että sosiaalisessa mediassa, kuten kaikessa markkinoinnissa, on hyvä miettiä, millaista sisältöä julkaistaan ja mitä sillä halutaan viestiä. Brändikokemus rakentuu pienistä osista ja ajatuksella tehdystä sisällöstä. Eleonore on ehtinyt itsekin toimia sisällöntuottajana Somecolla, joten hänellä on kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta

Eleonore on työssään törmännyt ajatukseen, että sosiaalisessa mediassa olisi muita viestintä- tai markkinointikanavia helpompi myydä ja saada näkyvyyttä. Kuitenkin hänen mielestään työ sosiaalisen median parissa on samankaltaista kuin mikä tahansa muu markkinointi. Sosiaalisen median nopeasta tahdista huolimatta tuloksia tavoiteltaessa työn on oltava pitkäjänteistä ja suunniteltua.

Parasta Eleonoren mukaan on se, kun asiakkaan sparraus ja tehty työ tuottavat tulosta. Vinkit toimivat ja onnistutaan rakentamaan sosiaalisen median yhteisö, joka ylläpitää keskustelua ja jopa puolustaa brändiä tarpeen tullen. Tällöin syntyy pysyvää muutosta.

Eleonore korostaa sosiaalisen median kanavien kulttuuriseen käyttöön tutustumisen tärkeyttä, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimiville brändeille. “Äkkiseltään voisi ajatella, että samat sisällöt, jotka myyvät Suomessa, toimivat myös kansainvälisesti. Brändi on toki sama, mutta kohderyhmät ovat täysin erit ja jopa kanavien käyttötarkoitukset vaihtelevat”, Eleonore selittää.

Tulevaisuuden kuva- ja videotuotanto

Sosiaalinen media elää koko ajan. Se on nopeatempoista ja aikaavievää. Siitä huolimatta, että sosiaalisessa mediassa vastaan voi tulla oikeastaan ihan mitä vaan, Eleonore on luottavainen.

”Sosiaalisen median kanavat on tunnettava etu- ja takaperin, tai ainakin pitää perehtyä niiden erilaisiin mahdollisuuksiin, jotta voidaan asiantuntevasti kouluttaa asiakkaita. Sisältömarkkinointi sosiaalisessa mediassa  on kuitenkin äärimmäisen palkitsevaa. Sen parissa työskentely on monipuolista ja lisäksi Somecolla työskennellessäni olen saanut nopeasti kokemusta alan eri puolilta.”

Tulevaisuudessa Eleonore haluaa perehtyä enemmän videotuotantoon ja esimerkiksi vloggaaminen kiehtoo. Hän haluaa ottaa selvää siitä, onko videotuotannon tulevaisuus live-videoissa vai etukäteen suunnitelluissa videoissa.