Someco

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa

Asiantuntijalle sosiaalisen median käyttäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia muiden alan ihmisten kanssa kommunikointiin ja keskusteluun. Sosiaalisessa mediassa eri alojen ajankohtainen tieto kulkee nimittäin käyttäjältä toiselle, ja käyttäjät pysyvät näin ajan hermolla kätevästi seuraamalla muiden esille nostamia teemoja. Sosiaalisessa mediassa voi seurata niin alan huippuasiantuntijoita kuin oppia vertaisiltaan, kollegoiltaan. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen. Tämä artikkeli on alunperin kirjoitettu 23.7.2012 eli melkein 5 vuotta sitten. Lähdin nyt päivittämään tekstiä ja miettimään, mikä on muuttunut viiden vuoden aikana.

Erilaisia kanavia eri tarkoituksiin ja eri kohderyhmille

Sosiaalisen median kanavat ovat erikoistuneet toimimaan hieman tavoin ja niitä käytetään erilaisiin asioihin. Näiden kanavien joukosta asiantuntijoiden täytyy valita ne, joita aktiivisesti käytämme. LinkedIn lienee asiantuntijoiden ja johtoportaan laajimmin hyödyntämä palvelu. Palvelun käyttäjät luovat omat profiilinsa ja yritykset omat sivunsa. He tekevät halutessaan julkaisuja ajankohtaisista uutisista tai kuulumisista jakavat verkkoon tuottamaansa sisältöä. Samalla he voivat seurata kontaktiensa ja tuntemiensa yritysten kuulumisia ja osallistua keskusteluihin eri aihepiirien ympärille kootuissa ryhmissä.

Twitter on toinen ammattilaisten aktiivisesti käyttämä palvelu. Siellä nostetaan esille ajankohtaisia artikkeleita, uutisia ja pyydetään apua tai vinkkejä törmätessämme ongelmiin. Twiittaamalla on helppo keskustella muiden asiantuntijoiden kanssa ja saada uusia kommentteja ja näkökulmia. Toisaalta Twitterin kautta voi itse osallistua kärpäsenä katossa erilaisiin tilaisuuksiin seuraamalla muiden käyttäjien julkaisemia twiittejä ja niissä esille nostettuja asioita.

Näkyvä verkosto ja asiantuntemus esille

LinkedIn ja muut ammattilaisten verkostot mahdollistavat paljon. Ennen emme voineet tietää, keitä omat kontaktimme tuntevat, mutta nykyisin ennen näkymättömissä olleet linkit ihmisten välillä ovat nyt näkyvillämme. Etenkin nuorille asiantuntijoille, jotka hakevat uusi haasteita, verkoston näkeminen ja mahdollisuus kontaktoida tutun tuttuja, voi tuoda paljon uusia mahdollisuuksia.

Voimme jakaa omia sisältöjämme ja kuulumisiamme digitaaliselle tuttavajoukollemme. Uusi työpaikka, uusi yritys tai uusi blogikirjoitus ei jää huomaamatta, kun siitä voi itse kertoa omille kontakteilleen.

Yritys on yhtä asiantunteva kuin siinä työskentelevät asiantuntijat yhdessä ovat. Siksi onkin olennaista, että erilaisten organisaatioiden asiantuntijat osallistuvat keskusteluihin verkossa. Jos yrityksen tai organisaation osaamista ja tietotaitoa ei tuoda esille, kuka sen olemassaolosta voi tietää? Ehkä he, jotka ovat jo reaalimaailmassa tavanneet yrityksen edustajia. Me kaikki kuitenkin haemme internetissä tietoa toisistamme: palveluntarjoajasta, yhteistyökumppanista, asiakkaastakin. Jos jättäydyt pois keskustelusta etkä ole aktiivinen, se on valintasi. Tulevaisuudessa on tärkeä näkyä ja kuulua siellä, missä oma kohderyhmä jo on aktiivinen.

Mikä on muuttunut vajaassa 5 vuodessa?

Perusperiaatteet sosiaalisen median hyödyntämiseen asiantuntijatyössä ovat pysyneet pitkään samoina ja kanavavalikoimakin on hyvin samanlainen. Isoimpia muutoksia ovat kaikkien kanavien käyttäjämäärien kasvu sekä useiden eri alan asiantuntijoiden jalkautuminen sosiaaliseen mediaan oppimaan ja kehittymään. Tärkeimpiä asioita tänä päivänä hyvien perusperiaatteiden lisäksi ovat tavoitteellisuus sekä onnistumisen mittaaminen, niistä enemmän seuraavassa kappaleessa.

Asiantuntijan tavoiteasetanta ja onnistumisen mittaaminen

Tekemisen lomassa on hyvä välillä miettiä, mitä haluaa saada sosiaalisen median toiminnalla aikaan ja miten sen voisi saavuttaa. Tavoitteita voi miettiä esimerkiksi tällaisen listan avulla:

 1. Minkä aiheiden parissa haluat pääasiassa tulla tunnetuksi?
 2. Mikä on tärkein tavoitteesi eli mitä vaikutuksia haluat saada aikaan sekä sosiaalisessa mediassa että sen ulkopuolella? Esimerkkejä:
  • Seuraajamäärien saaminen tietylle tasolle
  • Liikennettä tietylle sivustolle omien somejulkaisujen kautta
  • Tietyn aiheen tai näkökulman nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • Puhe- tai haastattelupyyntöjä median taholta
  • Yhteistyötarjouksia tai tarjouspyyntöjä
 3. Miten paljon olet valmis käyttämään aikaa sosiaaliseen mediaan viikoittain?
 4. Mitä pitää tehdä, jotta tärkein tavoitteesi toteutuisi vuoden päästä?
  • Mitä pitää olla tehtynä puolen vuoden päästä?
  • Mitä pitää olla tehtynä tässä kuussa?
  • Mitä voit tehdä jo tällä viikolla?

Näihin kysymyksiin vastaamalla oma tekeminen konkretisoituu ja voit miettiä, minkälainen toiminta vie sinua parhaiten kohti tärkeintä tavoitetta. Selkeät ja aikaan sidotut tavoitteet myös auttavat oman onnistumisen seurannassa. Jos alkaa tekemään enemmän määrällisesti, vaikuttaako se siihen, mitä haluaa saada aikaiseksi? Jos ei, mitä pitää muuttaa. On suositeltavaa pitää myös säännöllisin väliajoin tarkistussessio, jossa käy läpi omaa toimintaansa suhteessa tavoitteisiin.

Blogiartikkeli julkaistu 23.7.2012 ja päivitetty viimeksi 9.2.2017.