Someco

Sosiaalinen media lainsäädännössä: blogiyhteistyö

Sosiaalinen media lainsäädännössä: blogiyhteistyö

Blogiyhteistyö (c) Someco OyLauantaina 18.5.2013 Espoossa järjestetty SomeTime 2013 -tapahtuma kokosi yhteen sosiaalisen median osaajia eri puolilta Suomea. Päivän aikana verkostoitumisen ohessa saimme kuulla monta mielenkiintoista esitystä, joista Elina Koivumäen some-juridiikka jäi erityisesti mieleeni. Jos sosiaalisen median kanavien omiakaan sääntöjä ei aina tunneta, miten on sitten toimintaa ohjaavien lakien ja säännösten laita? Mielenkiintoni herätti erityisesti blogeissa tapahtuva mainonta.

Vaikka termiä sosiaalinen media ei lakikirjasta löydykään, ohjaa sekä yritysten että yksityisten henkilöiden toimintaa somessa kasa lakeja ja säädöksiä. Ei ole siis täysin yhdentekevää, miten somessa toimitaan, sillä kuten liiketoiminnassa yleensä, myös sosiaalisessa mediassa lait ohjaavat sekä markkinointia ja mainontaa että työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Esityksessään Elina Koivumäki nosti esille muutamia tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia somejuridiikan must-know-teemoja, joista erityisesti blogiyhteistyö on ollut viime aikoina ahkerasti tapetilla.

Mainos pitää tunnistaa mainokseksi

Blogien määrän ja suosion lisääntyessä myös monet yritykset ovat löytäneet uuden mainoskanavan tuotteilleen ja palveluilleen. Kun blogien lukijamäärät kasvavat, kasvaa myös yritysten kiinnostus blogiyhteistyöhön ja vaikutusvaltaisten bloggaajien suosioon pääsyyn. Harvassa ovat ne blogit, joista yhtäkään mainoslinkkiä ei löydy. Blogiyhteistyön lisääntyminen on kuitenkin aiheuttanut uusia pulmatilanteita sekä bloggaajille että yrityksille, kun yhteistyön ja mainonnan säännöt eivät aina ole kummallekaan osapuolelle täysin selvät.

Kuluttajansuojalaki on kuitenkin suoraviivainen markkinoinnin tunnistettavuudesta: kuten perinteisessä mediassa, myös sosiaalisessa mediassa mainos pitää pystyä selkeästi tunnistamaan mainokseksi.

Kuluttajansuojalaki, 2. luku, 4 § Markkinoinnin tunnistettavuus

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

Bloggaaja ei siis saa naamioida mainosviestiä omaksi näkemyksekseen eikä peitellä taustalta löytyvää yritysyhteistyötä. Lukijan täytyy pystyä erottamaan bloggaajan omat näkemykset yrityksen markkinointiviestinnästä; muun muassa mainoslinkit sekä sponsoroidut tuote-esittelyt/-arvostelut – kaupallinen sisältö, tulee pystyä erottamaan blogin muusta sisällöstä.

Yhteistyön ehdot selväksi

Blogiyhteistyössä nousee mainonnan lisäksi esiin myös liuta muita kysymyksiä muun muassa bloggaajan velvollisuuksista ja oikeuksista. Miten logoja, tuotemerkkejä, sloganeja ja muita tunnusmerkkejä saa käyttää? Miten brändistä saa/kuuluu puhua? Kuinka vapaasti bloggaaja saa mielipiteensä esittää? Entäpä minkälainen ja minkä suuruinen korvaus bloggaajalle kuuluu?

Ongelmatilanteiden välttämiseksi on hyvä sopia yhteistyön ehdoista: mitä bloggaajalta odotetaan, miten hän saa tuotetta ja tuotemerkkiä blogissaan käsitellä ja tietysti mitä hän saa vastineeksi mainospaikasta. 

Pulmalliseksi sopimuksien solmimisen tekee monen bloggaajan tuiki tärkeänä pitämä mielipiteidensä riippumattomuus ja ilmaisun vapaus, toisaalta taas yritysten intressit tuotemerkkiensä ja imagonsa suojelemiseen ja hallinnoimiseen. Elina Koivumäki kertoi esityksessään, että tilanteeseen on tulossa helpotusta, kun asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) ja kilpailu- ja kuluttajavirasto työskentelevät parasta aikaa blogiyhteistyön ohjeistuksen parissa.

Blogiportaalit

Blogien suosion myötä myös erilaisia blogiportaaleja syntyy koko ajan lisää. Portaalit keräävät saman aihealueen blogeja yhteen ja pystyvät näin tarjoamaan toisaalta lukijoille monipuolista sisältöä, toisaalta bloggaajille tukea, yhteisöllisyyttä ja inspiraatiota sisällön tuotantoon. Blogiportaalit tarjoavat nekin yhteistyömahdollisuuksia, joten yhtälö saa taas yhden muuttujan lisää. Onkin siis tärkeää selvittää, mitä bloggaaja ja portaali ovat keskenään yhteistyökuvioista sopineet ja mitä mahdollisia rajoituksia näissä sopimuksissa piilee. Myös bloggaajan on syytä ottaa selvää, mihin portaalisopimus häntä sitoo niin yhteistyökuvioiden kuin muidenkin käytännön asioiden kohdalla.

Blogiyhteistyön lisäksi Elina Koivumäki puhui esityksessään myös työntekijöiden velvollisuuksista ja liikesalaisuuksien pitämisestä sosiaalisessa mediassa. Mielenkiintoista esitystä ja selväsanaista ja asialleen selkeästi omistautunutta esiintyjää olisi mielellään kuullut pidempäänkin. Koivumäen presentaatio antoi kuitenkin paljon ajattelemisen aihetta ja hyvän muistutuksen siitä, että vaikka toiminta sosiaalisessa mediassa on usein kovin kansainvälistä, se kuuluu silti Suomen lainsäädännön alaisuuteen.