Myynti on jo pitkään jaotellut asiakkaita erilaisiin ryhmiin riippuen erilaisista tarpeista ja asiakkaiden eri maturiteettitasoista. On puhuttu suspekteista ja prospekteista, avainasiakkaista ja suosittelijoista. Eri vaiheessa oleville mahdollisille asiakkaille on myyty tuotteita eri tavalla. Markkinoinnin näkökulmasta vastaava jaottelu on kuitenkin edelleen osalle harmaata aluetta ja ostopolun varrella olevat eri kohderyhmät usein sisältömielessä yhtä massaa – varsinaista […]