Facebook on yksi markkinointia nopeimmin ja tehokkaimmin muuttaneista teknologiayhtiöistä. Palvelu on jo kymmenen vuoden ajan pysynyt relevanteimpana sosiaalisena kanavana sekä tavallisille ihmisille että heille markkinoiville yrityksille. Miten se aikoo säilyttää asemansa jatkossa? Menestyksen taustalla on kunnianhimoinen visio, jossa Facebookin rooli on nähty paljon nykyistä laajempana ja tuotekehitykseen on panostettu isosti. Facebookia ei ole myyty, eikä […]