Vuorovaikutus. Miksi siihen pitäisi kiinnittää liiketoiminnan kehittämisessä huomiota? Pidä hatustasi kiinni, minäpä kerron!