Someco

044 273 5744

Siiri Kärkkäinen tahtoo tiedottamisen sijaan vuorovaikuttaa. Asiakaskokemus, yleisölähtöisyys ja viestinnän suunnittelu ovat Siirin erityisiä mielenkiinnon kohteita.