Someco

1#Insight
1#SomenHermolla
045 856 3365

Somecon Maria Lassila innostuu sosiaalisen median brändimarkkinoinnille ja asiakasuskollisuuden kehittämiselle tarjoamista mahdollisuuksista. Content Producer Maria peräänkuuluttaa sisällöissä läpinäkyvyyttä, vuorovaikutuksellisuutta sekä visuaalisuutta. ”Haluan työlläni edesauttaa brändin ja asiakkaan välisten aitojen vuorovaikutussuhteiden luomista. Sellaisten, joissa sitoudutaan molemmin puolin”, Maria summaa.

Digimarkkinointia ja elintarvike-ekonomiaa

Maria on paljasjalkainen helsinkiläinen ja valmistumassa pian Helsingin yliopistosta elintarviketieteiden maisteriksi. ”Seuraavaksi haluat varmaan tietää, mitä tämä tarkoittaa”, Maria naurahtaa ja jatkaa: ”Olen lukenut pääaineenani elintarvike-ekonomiaa, eli elintarvikealaan erikoistunutta liiketaloustiedettä.” Pääainevalintaa on ohjannut Marian kiinnostus ruokaan ja viineihin. Ennen Somecoa hän on ehtinyt opiskelemaan viinejä Espanjassa ja työskentelemään digimarkkinoinnin parissa alan yrityksessä.

Markkinointi- ja viestintäpainotteiset opinnot sekä oma vahva kiinnostus sosiaalisen median kanavia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan ovat ohjanneet digitaalisen markkinoinnin pariin päätymistä. Somecolla Maria Lassila on työskennellyt keväästä 2016 lähtien.

”Sosiaalinen media on kenttänä todella kiinnostava, sillä se kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa on todella kustannustehokasta ja mahdollisuudet mitata omaa toimintaa ja tavoittaa eri kohderyhmiä ovat vertaansa vailla.”

Kohti molemminpuolista lisäarvoa tuottavaa brändimarkkinointia

Maria on erityisen kiinnostunut sosiaalisen median hyödyntämisestä brändimarkkinoinnissa. Maria haluaa olla mukana luomassa maailmaa, jossa kuluttajille luodaan entistä kiinnostavampaa ja relevantimpaa markkinointia ja viestintää ja tätä kautta myös entistä parempia tuotteita ja palveluita:

 ”Sosiaalinen media tarjoaa monia mahdollisuuksia ja uusia keinoja toteuttaa tehokasta ja kohdennettua sisältömarkkinointia. Lisäksi mahdollisuus kasvattaa asiakasuskollisuutta ja vaikuttaa asiakkaiden sitoutumiseen on äärimmäisen kiinnostavaa.” Marian pian valmistuva pro gradu -tutkimus käsittelee juuri sosiaalisen median roolia asiakasuskollisuuden kannalta.

”Haluan tukea yrityksiä löytämään oman parhaan tapansa hyödyntää sosiaalista mediaa. Tällöin yritys tavoittaa oikeat kohderyhmät ja asiakas saa itselleen aidosti lisäarvoa tuottavaa sisältöä – win-win-tilanne siis kaikin puolin!”

Kuluttajien vallan jatkuvasti kasvaessa Maria kannustaa yrityksiä avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen viestinnässä. Hänen mielestään sosiaalinen media mahdollistaa erinomaisella tavalla yrityksen arvoista ja vastuullisuudesta viestimisen ja yrityksen ja kuluttajan välisen dialogin: ”Kuluttajia kiinnostaa koko ajan enemmän yritysten toiminnan vastuullisuus ja eettisyys. Parhaimmassa tapauksessa yritys pääseekin entistä lähemmäs omia arvojaan, kun niitä pureskelee avoimen viestinnän kautta. Näin on mahdollista löytää myös uusia entistä vastuullisempia tapoja toimia.” Maria toivoo, että sosiaalista mediaa hyödynnettäisiin entistä enemmän hyvän tekemiseen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Kun huomaa, että toinen tekee hyvää ja toimii vastuullisesti, synnyttää tämä usein positiivisen lumipalloefektin.

Vauhdikasta uuden oppimista

Marian työpäivät vaihtelevat asiakkaiden sparraamisesta ja kouluttamisesta sisällöntuotantoon ja mainontaan. Joka päivä oppii jotain uutta. ”On palkitsevaa, että pääsen hyödyntämään elintarvikealan osaamistani työssäni ja että työn tulokset ovat nähtävissä välillä hyvinkin nopeasti”, hän kertoo. 

Parasta Somecolla työskentelyssä on Marian mielestä kuitenkin tiimi: ”Talon sisällä on niin suuri määrä osaamista, että ei ole vielä tullut vastaan kysymystä, johon joku kollegoista ei osaisi antaa vastausta.” Myös pienen organisaation ketteryys saa kiitosta.

Vaikka monipuolisuus on yksi työn parhaista puolista, tuo sen luoma tietynlainen työn sirpaleisuus ja ajoittainen kiire myös haasteensa. Maria korostaakin oman kalenterin hallinnan ja kiireen keskellä rauhoittumisen tärkeyttä. Maria itse  rentoutuu liikkumalla. ”Urheilu on yksi parhaista keinoista irrottautua työstä. Treenaan milloin mitäkin mieleen juolahtavaa: joogaa, hiihtoa, salitreeniä, juoksua, surffausta…”. Kuten viimeksi listatusta surffauksesta voi päätellä, myös matkustaminen on erityisen lähellä Marian sydäntä.